kringloop

Jaarrond plezier van bloemrijke bermen

Mooi, onderscheidend papier geeft veel positieve energie in ontwikkeling en gebruik. VoorBIJ©-papier is prachtig en karakteristiek met een duurzame uitstraling door de tint en zichtbare bermgrasvezels. Het benadrukt de duurzame en circulaire missie die je wilt uitdragen.

Het bloemrijke maaisel dient samen met gerecycled papier als basis voor de grondstof voor papier. De bermgrasvezels worden gewonnen uit het maaisel van ecologisch beheerde bermen. Gewoon uit Nederland. Daardoor zijn de transportlijnen bijzonder kort.

Het maaisel dat voorheen werd afgevoerd krijgt bij ons een tweede leven als grondstof voor papier. Papier dat na gebruik weer gerecycled kan worden. Zo blijft de cirkel mooi rond!

biodiversiteit

Waarom ecologisch bermbeheer?

In het steeds intensiever gebruikte landschap vormen bermen een belangrijk leefgebied voor allerlei planten en insecten. Maar dit leefgebied staat onder druk. Karakteristieke, vaak streekgebonden bermplanten van voedselarme milieus verdwijnen in sneltreinvaart en insecten hebben het moeilijk.

De bermgrasvezels als grondstof voor papier komen uit ecologisch beheerde bermen. Dit betekent dat de bermen niet wekelijks gemaaid worden, maar kruiden de kans krijgen om te bloeien. Insecten en kleine dieren in de berm kunnen hierdoor overleven. Ook wordt niet de héle berm in één keer gemaaid, maar blijft een deel van de begroeiing staan. Zo ontstaat een betere leefomgeving voor vlinders en bijen.

Het maaien van de bermen blijft wel nodig voor verkeersveiligheid en goed zicht. Dicht langs de weg wordt regelmatiger gemaaid. Verder van de weg af, wordt minder frequent gemaaid, waardoor daar de begroeiing hoger staat en de berm een thuis kan blijven voor de insecten. Zo komen de insecten ook niet te dicht bij het verkeer en blijft het veilig voor mens en dier.

Hoogwaardige verwerking van bermmaaisel stimuleert ecologisch bermbeheer, waardoor meer Bijenlandschap mogelijk gemaakt wordt.

lokale productie

CO2 reductie in NL

voorBIJ-papier bestaat voornamelijk uit ongebleekte gerecyclede papiervezels en bermgras, aangevuld met een klein deel cellulose. De gerecyclede grondstof en het bermgras komen uit Nederland en de cellulose uit België. Ook grondstofverwerking en de papierproductie vinden plaats in Nederland. Door alles zo lokaal mogelijk te realiseren, besparen we aanzienlijk op de CO2-uitstoot.

keurmerk

productlabel A duurzaamheidspaspoort 


VoorBIJ© papier is uniek door de toekenning van productlabel A  - duurzaamheidspaspoort bij NL Greenlabel. Daar zijn we trots op!

Bij het streven naar vergroening en verduurzaming van de leefomgeving vormen de labels voor de leefomgeving de kern van de aanpak van NL Greenlabel. Middels een ver ontwikkelde beoordelingsmethodiek bieden de labels in één oogopslag inzicht in de duurzaamheidsscore van producten, planten en materialen. De labels van NL Greenlabel geven particulieren, bedrijven en overheden snel, transparant en onderbouwd concrete aanknopingspunten om duurzaamheidsambities te realiseren.

Lees meer op de website van NL Greenlabel → 

proces

Zo maken we voorBIJ papier

STAP 1  bloeien

Het hele lente- en zomerseizoen kunnen de planten lekker bloeien en kunnen insecten genieten van een voedselrijke berm.

STAP 2  maaien

Het bermgras wordt in het voor- en najaar gemaaid.

STAP 3  vervezelen

Het bermgras heeft na een aantal stappen de juiste grootte.

STAP 4  pulp

De bermgrasvezels worden aan de papierpulp toegevoegd.

STAP 5  papierproductie

De papierpulp wordt op de grote zeef van de papiermachine gespoten.

STAP 6  papier op rol

Na controle komt het papier op een grote rol van de papiermachine.